Gmina Horodło w ramach zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim realizuje Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Matczu, Matcze 68, 22-523 Horodło. 

Łączny koszt inwestycji to 144 000 zł, w tym środki z dotacji 54 000,00 zł oraz wkład własny gminy 90 000,00 zł. 

Celem Programu jest poprawa jakości życia seniorów, którzy ukończyli 60-ty rok życia, mieszkających na terenie Gminy Horodło poprzez zapewnienie kontynuacji wsparcia seniorom umożliwiając korzystanie z oferty na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej uwzględniając stwierdzone potrzeby tej grupy społecznej.

W ramach programu seniorzy w wieku 60 lat i więcej będą mogli aktywnie spędzać czas wolny, angażować się w działania samopomocowe a także na rzecz środowiska lokalnego.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
42691