Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, że od dnia 19.09.2023 r. w pok.nr 4 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2023.

Kryterium dochodowe na rok 2023/2024 wynosi:
1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające ww. kryterium zapraszamy do Ośrodka w celu odebrania i wypełnienia skierowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
45195