Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 530 ), w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1465) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z przypadającym dniem świątecznym w dniu 06 stycznia 2024r. – sobota  wyznaczam w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 02 maja 2024r.

§2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Horodło, dnia 09.04.2024r.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
44304