EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  PODPROGRAM 2019 W OKRESIE 01.2020 – 08.2020 -> cała informacja dostępna jest do pobrania pod tym linkiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, że rozpoczął się nabór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Skierowania będą przyjmowane do końca października 2020r., jednakże liczy się kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę osób najuboższych. Wszelkie informacje na temat Programu oraz aktualne załączniki znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 oraz w siedzibie Ośrodka.

W związku z powierzeniem przez Starostę Hrubieszowskiego realizacji projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door” poprzez wypełnienie ankiety. Szczegóły dostępne na stronie PCPR: http://www.hrubieszow.naszepcpr.pl/n,projekt-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych 

Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horodle z dnia 10.08.2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy -> pobierz zarządzenie

Przypominamy, że okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenia wychowawczego 500 + trwa do 31 maja 2021 roku. Nie ma zatem konieczności składania nowych wniosków (wnioski składamy tylko na dzieci urodzone). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 marca 2021 r. w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

 

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: gopshorodlo@poczta.onet.pl

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
41525