Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1834), w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1162 ) zarządzam, co następuje:

Informujemy, że już od 1 stycznia 2022 roku rozpoczynamy realizację projektu "Udany START".  Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu planujemy  od 17 stycznia do 30 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w tym dokumencie

Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

potrawy z napisem warsztaty kulinarneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle zaprasza na: Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w warsztatach w dniu 15 października 2021r. od godziny 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Matczu 68.

W ramach warsztatów przygotowywane będą potrawy z artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach powyższego Programu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, że rozpoczął się nabór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: gopshorodlo@poczta.onet.pl

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
41525