W związku z powierzeniem przez Starostę Hrubieszowskiego realizacji projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door” poprzez wypełnienie ankiety. Szczegóły dostępne na stronie PCPR: http://www.hrubieszow.naszepcpr.pl/n,projekt-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych 

Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horodle z dnia 10.08.2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy -> pobierz zarządzenie

Przypominamy, że okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenia wychowawczego 500 + trwa do 31 maja 2021 roku. Nie ma zatem konieczności składania nowych wniosków (wnioski składamy tylko na dzieci urodzone). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 marca 2021 r. w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

 

W związku z panującą obecnie sytuacją związaną z Covid-19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje jak należy składać wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz „Dobry Start” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021: 

1) Należy pobrać wniosek w okienku kasowym w tut. Ośrodku lub na stronie Gops-u.

2) Ze względów bezpieczeństwa wnioski należy wypełnić w domu (drukowanymi literami).

3) Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucić do urny, która znajduje się w korytarzu ośrodka.

W przypadku wątpliwości informacje udzielamy pod numerem telefonu: 514 810 425.

Gminna strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Horodło -> pobierz

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
44304