Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, że w dniu 02.11.2023r. Ośrodek będzie zamknięty na podstawie zarządzenia kierownika GOPS w Horodle.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, że od dnia 19.09.2023 r. w pok.nr 4 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2023.

W dniu 21.06.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle jako Organizacji Partnerskiej o zasięgu lokalnym zostały przeprowadzone działania towarzyszące  w postaci warsztatów dietetycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informujemy, że w dniu 14.08.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle będzie nieczynny.

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
46895