Gmina Horodło w ramach zawartej Umowy Nr 1057 z dnia z Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizuje Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Matczu, Matcze 68, 22-523 Horodło. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje, iż w związku z realizacją zadania własnego gminy Horodło w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Moduł 1 i 2) oświadcza, że na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 2 pkt 2 i 3 oraz § 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych- plakat informacyjny również został umieszczony na stronie internetowej w dniu dzisiejszy oraz w budynku ośrodka. Opóźnienie umieszczenia plakatu zostało spowodowane poprzez wybory samorządowe, drukarnia w pierwszej kolejności drukowała zamówienia kandydatów do wyborów samorządowych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 530 ), w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1465) zarządzam, co następuje:

W związku z realizacją zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Gmina Horodło - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle informuje o otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa w 2024r. na w/w zadanie. Umowa pomiędzy Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie a Wójtem Gminy Horodło została zawarta w dniu 19.03.2024r.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle
ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Telefon: 84 65 15 426

NIP: 919-12-57-417
REGON: 950006205

e-mail: osrodek@gopshorodlo.pl 

Ochrona Danych, Polityka prywatności, pliki cookies

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

Czytaj całość

Biuletyn Informacji Publicznej

 Logotyp BIP, czerwony napis BIP

Uwaga! Przepisy prawa przytaczane na tej stronie w żadnym przypadku nie stanowią wykładni prawa. Mają jedynie charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

Liczba odwiedzin naszej strony:
46896